Klachten

Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling, dan is het belangrijk om dit met mij te bespreken. We proberen dan samen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden en de problemen binnen de behandeling niet verholpen zijn, dan kun je je wenden tot de klachtenprocedure bij branchevereniging Solopartners.